BİZ KİMİZ?

RESMİYETE DAİR
Cihan Partisi, Nisan 2014’te alt yapı çalışmalarına başlamıştır.
6 Ağustos 2014 tarihinde resmi olarak kurulmuştur.
4 Mayıs 2016 tarihinde 1. Cihan Kurultayını yapmıştır.
14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle 14 il başkanlığı, 1 yurt dışı temsilciliğinin görevlendirmesini gerçekleştirmiştir.
Cihan Partisinin alameti farikasında, parti ilkelerini ve amaçlarını temsil eden 22 anlam vardır.

AMACA DAİR
Cihan Partisi, Hazreti Muhammed Mustafa’nın tebliğine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak amacıyla çalışır.
Cihan Partisi, politika partisi değildir. İnsanlığa hizmet partisidir.
Cihan Partisi, dünyadaki tüm olumsuzluk ve kötülükleri bitireceğini iddia etmez. Böyle bir samimi samimi olmaz ve gerçek dışı kalır. Dünya üzerindeki tüm olumsuzlukları düzeltmeye tek bir neslin ömrü yetmez. Ancak, Cihan Partisi, tüm olumsuzluklara karşı mücadele etmeyi ve iyilik tohumları ekmeyi taahhüt eder. Mücadeleyi başlatan nesil olmayı ve mücadeleyi hakkı ile sonraki nesillere bırakmayı taahhüt eder. Ekilen iyilik tohumlarının orman olduğunu sonraki nesil görebilir ancak.
Cihan Partisi, seçmelerin çoğunluğunun oyunu almak için çalışmaz. Cihan Partisi, kendisine oy veremese dahi vatandaşın en az % 70’inin saygısını kazanmak için çalışır.
Cihan Partisi, 35 yıldır sosyal genleriyle oynanmaya çalışılan ve bu nedenle gerilen, ayrıştırılan milletimizi hoşgörülü bir şekilde tekrar birleştirmeyi ve aynı hedeflere doğru bir araya getirmeyi amaçlar.

PRENSİPLERE DAİR
Cihan Partisi, vatandaşı seçmen, oy, anket, istatistik, rakam olarak görmez. Cihan Partisi vatandaşa insan olarak yaklaşır. Seçmenlerin oylarına değil, insanların saygısına taliptir.
Cihan Partisi, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve kamu düzenine aykırı olmayan her konuda gerçek ve tüzel kişiler ile çalışma yapar. Aksi yöndeki hususlarda ise, karşı tedbirler geliştirir.
Cihan Partisi, bir kişi, topluluk veya kurumun eylem ve söylemlerine topyekün tepki geliştirmez. Eylem ve söylemlerden insanlığa ve memlekete faydalı olanları takdir eder, gerekirse destek verir, Zararlı olanları ise tenkit eder ve gerekirse karşı çalışma yürütür.
Cihan Partisi, iktidar olmak için çalışmaz. İnsanlığa hizmet için çalışır. İktidar bu hizmeti gerçekleştirmek için en güçlü araçtır. Bu nedenle iktidara talip olur. Cihan Partisi, önce “ERDEMLİ İKTİDAR” sonra güçlü iktidar anlayışını benimser.
Cihan Partisi, popülist politika, eylem ve söylemlerden uzak durur. Bazı dönemlerde, halkın bazı kesimleri tarafından beğenilse dahi hiç bir eğriye doğru demeyecektir.

GÜNDEME DAİR
CİHAN PARTİSİ iktidara geldiği an şu hususlarda acil çözümler üretecektir.

Cihan Partisi, doğu sorununu ve terör sorununu çözmek üzere samimi, akılcı, gerçekçi ve köklü çözümler üretecek ve devreye sokacaktır.
Çocuk istismarları, kadına karşı şiddet, ailenin yapısının korunması ve engelli bireylerin haklarına yönelik acil eylem planlarını devreye sokacaktır.
Bozuk eğitim sistemine derhal müdahil olunacaktır.
Kamu borçlarının düzene sokulması için derhal çalışma yürütülecek ayrıca GSMH’nin vatandaşlar içerisinde adil dağılımı için acil eylem planı devreye sokulacaktır.
Türk Cumhuriyetleri ile etkin bir resmi birlik kurulmasının çalışması başlatılacaktır.
Komşu devletler ile gerilen ve kopan ilişkiler derhal onarılacak ve bir birlik altında bir araya gelinmesi çalışması başlatılacaktır.
Suriye’li mülteciler ile Suriye resmi otoritesi arasında barışma temin edilecek ve Türkiye’nin garantörlüğünde mültecilerin evlerine ve topraklarına geri dönmeleri sağlanacak olup dolayısı ile Suriye’nin tekrar güvenli ve huzurlu bir komşu devlet olması sağlanacaktır.