Parti Programı

1. BÖLÜM
GİRİŞ

Cihan Partisi, artık tıkanma noktasına gelmiş, neredeyse 1. Dünya savaşı yıllarına dönmüş olan ülkemiz ve dünya siyasal ve sosyal hayatına çözümler üretmek ve insanlığı “insanlık” kavramı kriterlerine ulaştıracak çalışmalar yapmak için kurulmuş bir partidir.
Türkiye içinde bir çok sorunla boğuşmaktayız. Cihan Partisi bu sorunların sadece ülke için çalışmalarla çözülemeyeceğinin bilincinde olarak, sadece ülke içi çalışmalar değil, dünyanın her kesimini ilgilendiren ve her kesimi etkileyecek çalışmalar yapmak için kurulmuş bir partidir.
Cihan Partisi, popülist politikalar nedeniyle benliğinden uzaklaştırılan insanımıza, hoşgörülü ve mert olduğunu, dünyanın örnek aldığı sevgi ve saygıyla anılan örnek millet olduğunu tekrar hatırlatmak için kurulmuş bir partidir.
Cihan Partisi az konuşup çok iş yapacak bir partidir.
BU YURTTA SULH OLMADAN, CİHANA SULH GELMEZ. Cihan Partisi, öncelikle dünyanın en stratejik ve en jeopolitik noktasında yer alan Türkiye Cumhuriyeti’nin iç unsurlarını ve devleti ve milleti birincil derecede etkileyen dış unsurları çözüp yurt içi saygı, sevgi, hoşgörü ve gelişimin önünü açtıktan sonra, bu sulhu dünyaya yaymayı amaçlar
Cihan Partisi, en az 12.000 yıllık devlet geleneği olan bir milletin fertlerinden oluştuğunun farkında olarak DEVLETÇİ bir anlayışa sahiptir. Türk Milleti devleti ile var olmuş bir millettir. Devlet olmadan millet olmaz. Devleti güçlü kılmak milleti güçlü kılmanın ön koşuludur.
Cihan Partisi, “BEN” ci bir anlayışla değil “BİZ” ci bir anlayışla hareket eder. Özellikle millete ait unsurlarda benim söyleminden ziyade bizim söylemini kullanır.
Cihan Partisi, politika partisi değil tefekkür ve proje partisidir. Cihan Partisi, siyaset ile politika kavramlarını birbirinden ayrı tutar. Siyaseti her zaman sahip olunması gereken bir unsur olarak görürken, politikanın batının vahşi yönetim modellerinin gayri ahlaki kurallarından oluşan bir kurallar manzumesi olarak kabul eder. Bu nedenle politik ahlaksızlıktan hep uzak durulacaktır.
Cihan Partisi, son 30 yıldır bazı kendini bilmezler tarafından geliştirilip halkın bilincine servis edilen “YENİ TÜRKİYE” kavramını şiddetle reddeder. Bir tane ülkemiz vardır ve bu ülke İstiklal Harbinde halkın topyekün mücadelesi ile kurulmuş ülkedir.

GÖREV VE HEDEFİMİZ
Gemiyle seyahat ederken geminiz su almaya başladığında önünüzde iki seçenek vardır. Hemen bir filikaya atlayıp kendinizi ve yakın çevrenizdekileri kurtarabilirsiniz. Ya da, geminin su aldığı yeri tespit eder, canla başla çalışarak onarır ve gemiyi batmaktan kurtarırsınız. Gemi su alırken kendinizi riske atıp batma ihtimaline karşılık gemiyi kurtarmaya çalışmak… Filika’ya binersiniz, suya indiğiniz anda hayatınızı kurtarmış olursunuz. Ama bu kurtuluş ancak geçici olur. Hiçbir filika okyanusun büyük dalgalarına dayanamaz; ya bir süre daha yaşarsınız, ya da okyanusta batıp gitmemek için başka bir gemiye sığınmanız gerekir. İşte bu noktada şu bir gerçektir ki; o gemiyi seçme şansınız yoktur. Gemiyi yine okyanus karşınıza çıkarır, gemi sahipleri iyi de olabilir kötüde; sizi köle haline getirip satabilir, kürek mahkûmu yapabilir, öldürüp derin sularda bırakabilir v.s. Filikayla kurtulduğunuz da seçenekleriniz belirsizdir. Oysa gemi de kalıp, gemiyi kurtarmayı başarırsanız okyanus dalgaları sizi etkileyemeyecek, okyanusta güvenle ve güçlü bir şekilde seyahat etmeye devam edecek ve karşınıza çıkan filikalarında geleceklerini tayin edeceksiniz. Gemiyi yani bütünü kurtarırsanız, o geminin içinde sizde kurtulursunuz. Filikayı yani parçayı kurtarırsanız, ancak başka bir bütünün parçası olarak hayatta kalabilirsiniz. CİHAN PARTİSİ gemiyi kurtarmak; kurtarmakla kalmayıp gemiyi yüceltmek için yola çıkmıştır. O yüce geminin içinde CİHAN PARTİSİ’de yücelecektir. O gemi TÜRKİYE ’dir. Biz TÜRKİYE gemisini yüceltmek için, o geminin içinde çalışacak olan ekibiz. Partimizde o ekibin organizasyonudur ve tek hedefi gemiye daha iyi hizmettir. Görevimiz de hedefimiz de budur…
Cihan Partisi bu görev ve hedefleri başarmak için yani gemiye hizmet için şimdilik aşağıda belirlenen yurt içi, yurt dışı ve genel çalışmaları yürütecektir.

2. BÖLÜM
YURT İÇİ ÇALIŞMALAR

EKONOMİ;
A- Girişimci Destek Kanunu;
Yeni iş kuracak tüm girişimcilerden ilk 24 ay boyunca sadece kazandığı gelir üzerinden vergi alınır. Devlet tarafından alınan stopaj, resim ve harçlar gibi vergilerin tahsili 24 ay ertelenir ve 24 ay dolduktan sonra, yine peşin olarak alınmaz. 24 ay taksite bölünerek tahsil edilir.
Bu uygulamada en az 5 işçi çalıştıracak girişimciler için ek bir avantaj sağlanır. Şöyle ki; geri ödemesi 24 aya değil 36 ay taksite bölünerek tahsil edilir.
Yeni iş kuranlardan en az 10 işçi çalıştıracak girişimcilerden ilk 36 ay boyunca sadece kazandığı gelir üzerinden vergi alınır. Devlet tarafından alınan stopaj, resim ve harçlar gibi vergilerin tahsili 36 ay ertelenir ve 36 ay dolduktan sonra, yine peşin olarak alınmaz. 36 ay taksite bölünerek tahsil edilir.
Bu uygulamada en az 20 işçi çalıştıracak girişimciler için ek bir avantaj sağlanır. Şöyle ki; geri ödemesi 36 aya değil 48 ay taksite bölünerek tahsil edilir.
Girişimci Destek Kanununun çıktığı gün itibari ile, daha önceden iş kurmuş olan ancak yukarıdaki süreleri henüz doldurmamış olan girişimcilerden, kalan süresi kadar erteleme yapılır ve borçları yukarıdaki şekilde taksite bölünür.
B- Vergi
Vergi afları kesinlikle yok. Kriz dönemleri gibi olağanüstü dönemlerde ekonominin genel olarak kötüye gitmesinden dolayı genel ekonomik yapıda bozulmalar olursa vergi borçları erteleme, taksite bölme gibi önlemlerle hafifletilir. Borcunu zamanında ödeyen mükellefi korumak için ise, haklarını koruyacak şekilde, oransal olarak gelecek vergilerinden indirim uygulanır.
C- Kamu İdari Binaları
Kamu kurumları kullandıkları binalar için kesinlikle kira ödeyemez. Devletin ilgili kurumları organize şekilde çalışarak tüm kamu kurumlarının ihtiyacı olan arsa ve bina ihtiyacını karşılar.

DOKUNULMAZLIK;
Milletvekili dokunulmazlıkları göreve bağlı siyasi hususları kapsar. Rüşvet, irtikap, yolsuzluk, hırsızlık, cinayet, taciz ve tecavüz gibi adi suçları kapsayamaz. Cihan Partisi dokunulmazlık uygulamasının bu şekilde olması için çalışmalar yürütür.

ÖRGÜTLENME
Örgütlenme haklarının önündeki görünür ve görünmez engeller yok edilecek.

Örgütler Kanunu; Dernekler kanunu, siyasi partiler kanunu, sendikalar kanunu ve sair örgütlenmeye dair tüm kanunlar ÖRGÜTLER KANUNU adı ile oluşturulacak tek kanun altında birleştirilecek, kanun içerisinde örgütlere ilişkin özel hükümler geçecektir.

SAĞLIK
Sağlıkta kar eden bir devlet hepten zarar da demektir. Ne kadar kar ediyorsan vatandaşın o kadar sağlıksız demektir. Sağlıkta kar hedeflenemez. Bu mantık dönüştürülecek.
Kar değil hizmet hedeflenecek. Koruyucu sağlık sistemlerinin gelişimi için çalışma yapılacak.
Teşkilat yasaları ile bölünen sağlık otoritesi tek başlı hale geri çevrilerek yönetim birimleri etkinleştirilecek.
Başhekimlik kurumu fayans ve musluk ihalelerini düzenleyen bir kurum olmaktan çıkarılıp sağlık araştırmaları yapan ve hekimleri koordine eden bir kurum haline dönüştürülecek.
Yurt içinde bulunamayan ilaçların temini için ilgili devlet birimlerinin ivedi hareket edebileceği bir sistem geliştirilecek.
Yurt dışı tedaviler çok hızlı şekilde takip edilecek ve bu tip tedavilerin ülkede geliştirilmesi sağlanacak.

TARIM;
Çiftçilikle uğraşan herkese talep etmesi halinde taahhüt olarak göstereceği gayrimekuller karşılığında asgari ücret ödenecek. Bu sayede hem istihdama katkı sağlanacak, hem boş duran tarım arazileri değerlendirilecek, hem ülke ekonomisine katkı sağlanacak hem de ülke iaşe sisteminin geleceği garanti altına alınacak. Üretim devlet kontrolünde yapılacak ve denetimleri sıkı tutulacak olup elde edilen üründen aracıların değil çiftçinin daha çok kazanacağı sistem devlet eli ile tesis edilecek. Asgari ücret ödenen işçi, hasat dönemi sonunda elde ettiği gelirlerden kendisine ödenen asgari ücreti devlete geri ödeyecek. Herhangi bir nedenle hasatın beklendiği geliri getirmemesi ihtimalleri nedeni ile bu uygulama 3 yıllık konjonktürler şeklinde yapılacak.
Hali hazırda uygulanan devlet tarım teşvikleri, toprak sahipliğine bağlı uygulama olmaktan çıkarılacak, emek verene bağlı uygulamaya dönüştürülecek.

ÇALIŞMA HAYATI
Taşeronluk sisteminin olumsuz yönleri kaldırılacak. Dayı başı denilen sisteme son verilecek, devlet denetiminde çalışma hayatı sürdürülecektir.
Taşeronluk sisteminde aracılar kaldırılacak olup tüm taşeron çalışanlara belirli süreli ve tarafı doğrudan devlet olan sözleşmeli kadrolar tahsis edilecek.

MADENLER
Madenlerde meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan müdürle birlikte sermaye sahibi de sorumlu olacak.

TRAFİK
Terörden daha fazla insan kaybettiren trafik kazalarını önlemek için her türlü sert tedbir alınacak. Vatandaşa ve vatandaşı kontrol eden birimlere karşı denetimler üst düzeye çıkarılacak.
Mesleği sürücülük olan herkes, normal ehliyet kurslarından ziyade, ehliyeti aldıktan sonra uzun bir uygulamalı ve psikolojik eğitimin ardından direksiyona geçecek ve meslek hayatına atıldıktan sonra periyodik olarak kontrol edilecekler.
Zaman, emek ve maddi kayıplara neden olan büyük şehirlerin trafik sorunu gerekirse konuya ilişkin özel kanunlar çıkarılarak ivedilikle çözülecek.

ASKERLİK
Askerlerin yevmiyeleri artırılacak. Evli olanların ailelerinin sosyal güvencesi devlet tarafından karşılanacak.
Bedelli askerlik olacak ancak sistemli olacak. Halkı askerlikten soğutacak şekilde değil. Bedelli askerlik dönemsel olarak değil daimi olacak. Bedelleri çok yüksek meblağlı olacak.

SPOR;
Sporda torpil ve kayırmanın önüne geçilecek yetenek ön plana çıkarılacak.
Ulusal yarışmalardan dereceye giren sporculara başarı çıtalarını düşürmemeleri kaydı ile asgari ücret ödenecek.

HAPİSHANE VE HÜKÜMLÜLER;
Tüm hükümlülere mesleklerine göre çalışma alanları oluşturulacak. Çalışmalarından elde edilen gelirler ailesine ve kendisine bölüştürülecek.
Meslek sahibi olmayan hükümlüler meslek sahibi yapılarak çalışmaya yönlendirilecek.
Cezası bitip çıkan hükümlülerin topluma kazandırılması için gerekli tedbirler alınacak.

YENİ MODEL TERÖR SORUNU;
Dahili ve harici bedhahlar ülkemizin her alanını, her sektörünü, toplumun her kesimini yeni model terör teknikleri ile sarmış durumdadır. Sürekli geliştirdikleri teknikler ile ülkemiz sosyal, psikolojik, mali, askeri ve siyasi bir harp içerisine çekilmiştir. Bu sorun, en küçüğünden en büyüğüne tüm vatanseverleri bunaltmış, trajediler genelleşmeye başlamış, beyin göçü artmış, Türk Milletinin belkemiği olan aile yapısı bozulmaya başlamış, ülkemizin mali ve teknik gelişmii durmuş hatta gerilemeye başlamıştır.
Dahili ve harici bedhahlar , her ne kadar bu sorunları çeşitli isimler altında sınıflandırmaya kalkışmışsa da Cihan Partisi bu tanımlamaları reddeder ve ülkemize genel ve sistemli bir terör politikası uygulandığı esasını kabul eder.
Bu doğrultuda, yukarıda sayıldığı üzere, vatanın her zerresine işlemeye başlayan yeni model terör teknikleri doğru şekilde tespit edilecek, önleyici tedbirler ve yok edici fikir ve uygulamalar geliştirilecek ve bekletilmeden devreye sokulacaktır.

MİLLİ BİLİNÇ VE LİYAKAT;
Devlet kademelerine atanma işlemlerinde öncelikle, kamu görevlisi aday adaylarının milli bir bilinç taşıyıp taşımadığı tespit edilecektir. Milli bilinç taşımayan hiç kimse devlet kurumlarında görevlendirilmeyecektir.
Milli bilinç adımını geçenler arasından kamu görevine atanacak olanlar için, atama ilkelerinin
başında liyakat gelecektir. Milli bilince sahip olan her Türk Vatandaşı, liyakat esasına göre kamu birimlerinde eşit şekilde görev üstlenme hakkına sahip olacaktır.

DİN

Vatandaşlarımızı parçalara bölen, mezhepler, cemaatler, tarikatlar ve sair fiziki yapılanmalar yok edilecek, yeniden türememeleri için önleyici tedbirler geliştirilecektir.
Din, genel yaşam alanından ve istismar sahasından çıkarılacak, din ve vicdan tatbikinin yerinin vatandaşların kalbi olması sağlanacaktır.
Eğitim sistemimiz, kurucu iradenin amaçlarına uygun şekilde doğru dinin oturtulmasına hizmet amacına uygun şekilde yeninden tasarlanacak, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışılacaktır.
Dini öğretilerde, en gelişmiş bilimsel ve ilmi yöntemlerden faydalanılacaktır.
Devletin, dini sahadaki ilişkilere ve çalışmalara yaklaşımı, Cihan Partisi tüzüğünün çoğunlukçuluk maddesinde sayıldığı şekilde yürütülecektir.

İLETİŞİM
İletişim organlarının yabancıların ve dahi özel sektörün elinde olması kabul edilemez. İletişim, bir milli güvenlik meselesidir. Bundan dolayı, AVEA, TURKCELL, VODAFONE, TÜRK TELEKOM devletleştirilecek olup, devlet bir daha iletişim sahasından çekilmeyecek, herhangi bir özel girişimin iletişim alanında tekelleşmesine izin verilmeyecektir.
Dileyen vatandaşlarımız, girişimcilerimi ve özel kurumlarımız özel kökenli iletişim kanallarını tercih edebilirler. Bu durumu devletin iletişim sahasında olmasına engel olmadığı gibi, devletin iletişim sahasına hakim olması da özel sektörün bu sahada çalışma yapmasına engel değildir.

EĞİTİM
Eğitim millileştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığına eğitim kökenli bakanların atanması ilke edinilecek.
Eğitime harcanan paranın tek kuruşu boşa gitmez. Mutlaka karşılığını verir. Bu nedenle eğitime ayrılan ödenek ilk etapta % 50 artırılacak.
Uygulamalı ve deneysel eğitim geliştirilecek.
Eğitimde, yapılan yeni binaların kalitesi ile değil verilen öğretinin kalitesi ile övünülecek.
Özellikle tarihi konularda olmak üzere, kapalı eğitimden açık eğitime geçilecek ve gezili eğitim sistemi geliştirilerek öğrencilerde milli bilincin oluşması sağlanacak.

DEVLET KURUMLARI
“Yolsuzluk Bakanlığı” Cihan Partisi, devlet mallarının ve varlıklarının usulsüz şekilde sarfına veya sevkine çok sert şekilde karşıdır. Bu konuya dair ciddiyeti de göstermek üzere “Yolsuzluk Bakanlığı” kurulacak ve yolsuzlukların kendi kendine ortaya çıkması beklenmeden bu bakanlık aracılığı ile ülke çapında sıkı denetimler ve incelemeler neticesinde yolsuzluklar tespit edilecek ve gereken cezalandırmalara yapılacak.
“Türk Devletleri Bakanlığı” kurulacak; Türk Devletleri ile olan ilişkilerin önemi çok yüksektir ve bu ilişkilerin bakanlık düzeyinden aşağıda bir birimle geliştirilmesi ve kontrol edilmesi, konunun hassasiyetini karşılamayacaktır. Bu nedenle, diğer Türk Devletleri ve Toplulukları ile ilişkiler, bu amaca yönelik kurulacak olan bir bakanlık eliyle yürütülecek ve geliştirilecektir.
“Özelleştirme İdaresi” kaldırılacak; Cihan Partisi devlet elindeki yatırımların zarar ettiği sürece satılamayacağını, kar eden bir kurumun ise satılmasına gerek olmadığı anlayışını benimser ve özelleştirme idaresinin gereksiz olduğundan dolayı kaldıracağını beyan eder.
“Devletleştirme İdaresi” kurulacak; Devlet için özel önem taşıyan her alandaki yatırımları devlet bünyesine katmak amacıyla devletleştirme idaresi birimi kurulacak.
Uzlaşı Bakanlığı kurulacak; Bu bakanlık aracılığıyla, Türk Demokrasisinin temel taşlarından olan muhalefet partileri şeffaf şekilde bilgilendirilecek, ülkenin yararını en yüksek seviyeye çıkarmak üzere önerileri de alınacaktır. Muhalefet partileri bu bakanlık aracılığı ile hükümet faaliyetlerinin daha fazla içinde olacaktır.
“Partiler Yüksek Seçim Kurulu” kurulacak; Demokrasinin aynası olan seçimlerin, sağlıklı sonuçları için Partiler Yüksek Seçim Kurulu kurulacak ve oylar bu kurulun kuracağı komisyon tarafından gerekirse tekrar sayılacaktır. Çalışmalarında ve teşkilatlanmasında belirli bir seviyeye gelmiş olan tüm partiler bu kurula eşit şekilde 1 üye verecek. Kurul üyelerine devlet tarafından ücret ödemeyecek, üyeyi gönderen partiler ödeyecektir. Yüksek Seçim Kurulu, varlığını ve görevini aynı ile yürütmeye devam edecektir. “Partiler Yüksek Seçim Kurulu” bir nevi sivil denetim kurumu olarak vücut bulacaktır. Partiler Yüksek Seçim Kurulu, YSK tarafından alınmış olunan yanlış kararları veya yanlış hesaplanmış seçim kararlarını, tespit ettiği andan itibaren, süre zaman aşımı olmaksızın düzeltilmesi, değiştirilmesi veya yeniden tanzim edilmesi amacıyla iptal yoluna götürebilir.

YEREL YÖNETİMLER
Yerel yönetimler yasası tadil edilecek. Bütün Şehir uygulaması kaldırılacak ve özellikle köy muhtarlıklarının ve köylerin eski yetki ve yapıları aynı ile geri getirilecektir.
Kasaba Amirliği; Belde belediyesi iken, çıkarılan kanunla, belediyelikten düşürülen yerlerde ve nüfusu yüksek olan köylerde, kasaba amirliği sistemi getirilecek. Bu sistemle, ilgili yerlere sadece muhtar değil, özlükleri ve ücretleri büyükşehir belediyeleri veya il özel idareleri tarafından karşılanacak hizmet kadroları tahsis edilecek.
Nüfuslarına göre çalışan sayısı tahsis edilecek bu kadrolara seçimler aracılığı ile gelinecek. Kasaba Amiri adayı beraberinde çalışacak kadroyu da açıklayarak seçimlere girecek.

ANAYASA
Cihan Partisi, 2002 yılından itibaren yapılmış hiçbir anayasal değişikliği kabul etmemektedir. Bu tarihten itibaren yapılmış tüm anayasal değişiklikler iptal edilecek, Türk Toplumunu hak ettiği şerefli ve onurlu konuma oturtacak ve ayrıca güçler ayrılığı ilkesini sert bir şekilde temin ederek, denetim mekanizmasının çok güçlü olacağı parlamenter sistemi yeniden inşa edecek bir anayasal sistem çalışması yapılacaktır.
Cumhurbaşkanlığı sistemi yeniden tesis edilecek, cumhurbaşkanı görev süresi 7 yıla çıkarılarak, görev güvencesi yeninden temin edilecek ve cumhurbaşkanlığı makamı gündelik politikanın etkisinden arındırılacaktır.
Anayasanın ilk 4 maddesi kesindir ve kesinlikle dokunulamaz.

TÜRKÇENİN GELİŞTİRİLMESİ
Cihan Partisi devletin ve ülkenin bekası ve varlığının güçlü şekilde sürmesi için tek dilin en önemli unsur olduğu düşüncesini benimser. Bu nedenle;
Türkçeyi geliştirme ve yayma çalışması yapanlara teşvik verilecek. Vergi indirimi uygulanacak.
Yabancı dil hazırlık kaldırılacak. Yabancı dilde eğitim kaldırılacak. Ancak yabancı dil eğitimleri devlet tarafından sağlanacak ve isteyen vatandaşlar gönüllü olarak bu eğitimleri alabilecekler.
Yabancı dilde yeni tabela konulursa vergisi çok yüksek olacak. Tabelası Türkçe olan veya Türkçeye çeviren eski kuruluşlara vergi indirimi ve çeşitli teşvikler getirilecek.
Lehçeler hususunda devlet kanallarından yapılan yayınlarda eşitlik ilkesine uyulacak.

ÇEVRE VE EKOLOJİK DENGE
Yeşil enerji sistemleri geliştirilecek. Özellikle rüzgar ve güneş enerjisine ağırlık verilecek.
Enerjiyi sadece elde ederken değil sarf ederken de doğaya faydalı olacak eğitim, sistem ve çözümler geliştirilecek.
Ağaç dikme seferberliği başlatılacak ve devlet eliyle teşvikler uygulanacak. Ayrıca, her yerin coğrafi özelliklerine göre bir an önce sonuç alınacak ve kalıcı olacak yeşillendirme çalışmaları yapılacak.
Hayvan ve flora dengesinin korunması için yeni ve geniş koruma alanları ve milli parklar tesis edilecek, bu hususu geliştirecek uygulamalar için bütçe artırımına gidilecek.

YURT DIŞI POLİTİKA VE ÇALIŞMALAR
Bölge ülkeleri ortadoğu üzerinde söz hakkına sahip ülkelerdir ve bölge dışından açıklanacak kararlar ve dayatmalar kabul edilemez. Bölgede söz sahibi olan ve büyük devlet niteliğine sahip Türkiye, Rusya, İran, Türk Cumhuriyetleri ve Arap Devletleri savaşa da barışa da kendi aralarındaki ilişkiler üzerinden kendileri karar vermelidir. Ortadoğu’nun kendi kaderini tayin hakkı yine kendisine aittir.
Birinci önemde; Türk devlet ve toplulukları ile ilişkiler geliştirilecek.
İkinci önemde, komşu ülkelerle ilişkiler geliştirilecek.
Üçüncü önemde yakın bölge ülkeleri ile ilişkiler geliştirilecek.
Dördüncü önemde; İslam ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
Beşinci önemde Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
Altıncı önemde tüm dünya devletleri ile ilişkilerin geliştirilmesi ve cihanın barış ve huzur ortamına kavuşturulması politikası izlenecek.
Ortadoğu politikasında, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün siyasi yaklaşımı örnek model olarak alınacak.
Ortadoğu Barış Paktı (OBP); Batı Asya ve Doğu Avrupa ülkelerinin barış içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla, OBP kuruluşu için gerekli tüm çalışmalar yapılacaktır.
Bosna Katliamı ve Srebrenitsa Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak,
Suriye ve Irak’ta barışı tesis edene kadar aralıksız çalışılacak.
Cezayir Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.
Hocalı Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.
Doğu Türkistan Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.
Myanmar Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.
Filistin Soykırımı inceleme komisyonu kurulacak.

SONUÇ
Cihan Partisi ayrıca anayasa ve kanunlarımıza uygun olmak kaydı ile ülkemizi ve cihanı etkileyen, insanlığın faydasına olacak tüm çalışmaları yerine getirir.
Masa başında yazılan hiç bir mevzuat ve program etkin olamaz. Kanunlar ve programlar sahanın ihtiyacına uygun şekilde çıktığı takdirde etkili olurlar. Bu nedenle, Cihan Partisi; parti programını çok geniş tutup peşin ve ezbere konular yazmak yerine, iktidar olduktan sonra ülkeyi ve cihanı ilgilendiren tüm hususlarda dönemin şartlarına uygun çözümler üretmeyi, sahanın beklentilerini karşılayıcı ve sorunlarını çözücü çalışmalar yürütmeyi ve bu çözüm ve çalışmaları sürdürülebilir kılmayı şiar edinmiştir.